4.05.2011

IO [ATC. 1]: Koi wa Sensou【恋は戦争】

And remember, this is just a voice sample. Her VB will be fix a little later =7=""
Đây chỉ là bài mẫu cho VB ban đầu. Tớ sẽ sửa lại một chút (không sửa âm u đâu *ôm mặt*), và ver 2 của bài này sẽ được post sau khi tớ thi xong =7=""
This is my first Utau. Her name is Kamerisha IO (1.0), and I considered her as a total failure [...] She has errors in phrases with "u" in them, and her pitch is not what I expected it to be.
How ever, I'm working on a new voice bank, fixed from her. Exams are coming and I don't have much time, but I'll try to finish it as fast as I can ; w ;

Okay, so... I deleted the VB DL link. She isn't released yet, my mistake :"] And ver 2 of this song will be posted later~

Tools:
_ Utau 0.2.76 (I think :"|)
_ Adobe Audition (combining vocal and BGM)
_ Paint Tool SAI (illustration)
_ AVS Video Editor (PV)

UST © Sango312
Song © Ryo - Supercell
Kamerisha IO © Kas97


Đây là Utau đầu tiên của tớ, tên là Kamerisha IO (chế từ "1.0", đọc theo tiếng Anh), và em ấy được coi là một thất bại hoàn toàn [...] Em này bị lỗi ở những âm có chứa "u" (do có một đứa ngu đã để tạp âm lọt vào khi ghi âm, mà ghi xong lại không chịu chỉnh =]]), và pitch thì toè loe ra cả ; - ;
Dù gì đi nữa, tớ cũng đang làm một voice bank khác, coi như là bản "sửa lỗi" từ em này. Thi cử đến nơi và chả còn rảnh rỗi tự do được như trước nữa (*chọc kiến*), nhưng tớ sẽ cố xong sớm ; w ; 
 (Nói thế chứ cũng phải chờ thi xong đã, năm nay thi sớm chết bỏ = =""...)
Sửa một chút nhé, em ấy chưa được release chính thức nha :"D Tớ set cái file VB của em ấy sang private rồi, khi nào release chính thức sẽ có post mới :">~~ 
 Dụng cụ (để cho des này trông có vẻ quan trọng ):
_ Utau 0.2.76 (chắc vậy...? Folder ghi vậy mà :"|)
_ Adobe Audition (ghép lời vào nhạc)
_ Paint Tool SAI (illustration cực-kỳ-cũ, ở đây)
_ AVS Video Editor (PV)

UST © Sango312
Song © Ryo - Supercell

Kamerisha IO © Kas97 

No comments:

Post a Comment